WHAKAPUĀWA (2500 x 350 px).png
ARCHIVE FINAL BANNER.jpg

Te Pou Theatre presents Te Reo Ōkawa 2021, a FREE te reo Māori development class to support Māori creatives and performers who are interested in developing their formal te reo māori delivery.

 

This course gives performers the opportunity to learn from reo Māori exponents Haani Huata and Heemi kapa-Kingi, on formal delivery of the language. Looking at expanding the actors' knowledge on how to deliver a mihi (formal acknowledgement). 

 

We know from experience that Māori actors are often needing to represent their company of actors, especially in theatre, with a formal mihi, and they may feel under-confident with this.

 

All levels of Te Reo Māori are welcome!

Heemi_KK_DUO.jpg

Heemi Kapa-Kingi

Te Aupouri, Ngāpuhi, Ngāti Mahuta, Te Whānau ā Apanui

Tēnā rā tātou,

 

He paku kōrero nā tēnei kia mārama pai koutou ko wai te Māori e kauhau atu ana ki a koutou anō.

 

He kuaka marangaranga nō te au nui, te au roa ara ko Te Aupōuri.
He maramara nanakia i taka pai i a Rāhiri tangata, i a Ngāpuhi nui tonu.

He taniwha kūau nō ngā piko a Waikato awa, ki te tūrangawaewae a Ngati Mahuta.

He kūkū mauroa i ngā toka tū moana ki te taumata o Te Whānau a Apanui.

 

Ko tā te Māori nei, he kaihāpai ki Tāmaki rā anō me ngā kaupapa maha hei oranga mō te reo, oti rā mō tātou te iwi Māori whānui.

 

Nau mai a whakaaro, nau mai a pātai, a nau mai a wānanganui kia pūrangiaho marika tātou mā!

 

Mauri ora!

HaaniProfile_aeeff9960a84cd79bd85217d305ef820.jpg

Haani Huata

Ngāti Apakura, Ngāti Kahungunu, Ngāti Porou, Ngāti Whakaue

Me pēnei te kōrero, ko taku tū tuatahi ki tēnei papatūwaewae i te tau 1986, i Ōtautahi ki te kapa o Te Whare Wānanga o Waikato.  Kei konei tonu au e tautoko ana i tēnei kaupapa whakahirahira ahakoa te mahi! 

Ko te haka ko au, ko au ko te haka! He mea whakatupu, he mea whāngai au ki ngā mahi o te whare tapere, o te whare maioro.  Ko te haka tonu te waka hei kawe i ngā tikanga, hei ako hoki i te reo arā ko taku whānau tēnā.  Ko te reo, ko te haka te kai i te ao, i te pō. 

Ko te wawata ia kia whāngaihia ngēnei mātauranga kua mau i roto i ngā tau ki ngā tātou tamariki, mokopuna o Ngāti Apakura nā reira mātou ko te mareikura o te whānau, ko ngōku tungāne, ko ngōku tēina ka whai tonu i ngā mahi haka, mō ngā uri ā haere ake nei.

 

Kua roa au e piri ana ki ngā mahi whakaari, ka mutu ngā toi whakaari. Ko au ko te haka, ko te haka ko au. He mea whakatupu au ki ngā mahi o te whare tapere, o te whare maioro. Ko taku tū ki te papatūwaewae i te 1986, ki te kapa haka o Te Whare Wānanga o Waikato. Ko te haka tonu te waka hei kawe i ngā tikanga, hei ako hoki i te reo, ko taku whānau tonu tēnā.  Ko te reo, ko te haka te kai i te ao, i te pō.

 

RANGATAHI PROGRAMME KAITAUTOKO
Ngā mihi nui to our sponsors:

cnz_logo_png_white.png
FN-Logo-REV.png
AC-logo-white.png